Announcements

Vedtægter

 

 

Vedtægter

Santa Fe Group A/S 

CVR-nr. 26 04 17 16
 

Med ændringer som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2019 samt ved bestyrelsesbeslutning den 29. maj 2019.

 

Aktionærsekretariatet

Santa Fe Group A/S

Indiakaj 20 – 2100 København Ø

www.santaferelo.com

Telefon: 3525 4300  – e-mail: sfg@santaferelo.com