Announcements

Vedtægter

 

 

Vedtægter

EAC Invest A/S 

CVR-nr. 26 04 17 16
 

Med ændringer som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 6. november 2019.

 

Aktionærsekretariatet

EAC Invest A/S

Indiakaj 20 – 2100 København Ø

Telefon: 3525 4300 - Telefax: 3525 4313